Krångligt jobba utomlands

Många som arbetar utomlands får problem när dom kommer hem och behöver föräldrapenning eller a-kasseersättning. För att få bukt med problemen mellan länderna bildade LO-förbunden för fyra år sedan ett fackligt råd i Barentsregionen.
Trots stort arbete under fyra år återstår problem framför allt när det gäller tolkningen av regelverken mellan försäkringskassorna. - Jag har nyligen hjälpt en finsk sjuksköterska som jobbat i Sverige hela sitt liv men fick problem när hon skulle vara föräldraledig, förklarar Östen Harila som är Euroadviser på jobcenter i Haparanda. Sjuksköterskan hade betalat skatt i Sverige men försäkringskassan ville inte betala hennes föräldrapenning, så vi fick överklaga försäkringskassans beslut, förklarar Harila. Den finska sjuksköterskan som är bosatt i Torne fick rätt och försäkringskassan i Sverige måste retroaktivt betala ut hennes föräldraersättning.