Nobbar bud på Lindab

Aktiespararnas Riksförbund avråder aktieägarna i Grevieföretaget från att godta Lindab Intressenters bud.
Budet på 138 kronor per B-aktie och 158 kronor för varje A-aktie är för lågt. Dessutom gillar inte Aktiespararna prisskillnaden mellan A- och B-aktierna, enligt ett pressmeddelande från förbundet. Samtidigt meddelar Lindab Vinstandelsstiftelse med 180.000 aktier i Lindab, motsvarande 0,8 procent av kapitalet och 0,4 procent av rösterna, att den accepterar budet. Stiftelsen förvaltar de anställdas vinstandelar i form av aktier i bolaget. Förra månaden avvisade ägare till totalt 22,8 procent av kapitalet och elva procent av rösterna erbjudandet. Enligt dem var budet för lågt.