Oeniga om finansieringen av försvaret

0:59 min

Försvarsberedningen vill öka den operativa förmågan för Försvarsmakten. Det framkom i dag när beredningen lämnade över sin rapport om framtidens försvar till försvarsministern. Men partierna var inte överens på en punkt - finansieringen.

Det enskilt viktigaste som beredningen kommit fram till är att öka den operativa förmågan för Försvarsmakten, sa Cecilia Widegren (M), ordförande för Försvarsberedningen under en presskonferens på torsdagsförmiddagen.

Antalet Gripenplan som ska beställas ska öka från 60 till 70 och antalet ubåtar ska öka till fem.

– Vi har nått en bred samsyn i en gedigen rapport, sa Cecilia Widegren, under presskonferensen.

– Partierna har samverkat för att bygga en grund för Sveriges intressen, men jag beklagar att vi tillsamman inte kunde ta det sista steget över mållinjen, säger Widegren, och syftar på att man inte kunnat komma överens om hur mycket försvarsanslagen ska höjas.

Försvarsberedningen anser att förband och materiel måste förstärkas successivt med 5,5 miljarder årligen, sa Cecilia Widegren under pressträffen.

– Den bör vid utgången av nästa period förstärkas med 5,5 miljarder årligen jämfört med 2014. Miljardförstärkningen ska börja redan år 2017.

Enligt Socialdemokraterna behöver försvaret högre anslag. I rapporten lämnar Socialdemokraterna en reservation, där partiets representanter skriver: "Vår bedömning är att ytterligare ekonomiskt tillskott, utöver det som regeringen föreslagit, är nödvändigt till Försvarsmakten åren 2014-2019. En kommande regering har att ta ansvar för detta."

Bland försvarsberedningens förslag nämner man stridsförband som ännu snabbare ska vara tillgängliga. Beredningen vill också öka samarbetet med andra länder och organisationer - mellan de nordiska länderna, FN, EU och Nato. Man vill också utreda gemensamma förband med andra nordiska och baltiska länder, och även en gemensam svensk-finländsk marin styrka i Östersjön. Beredningen vill också, efter amerikansk modell, se mer avancerade flygövningar i Östersjön.

Mot slutet av presskonferensen passade Cecilia Widegren på att ge en känga till Socialdemokraterna.

– Socialdemokraterna har inte kunnat presentera en ansvarsfull finansiering, krona för krona. Socialdemokraterna orkade inte hela vägen in i mål, det beklagar Alliansregeringen, sa Widegren innan presskonferensen avslutades.

Något som upprörde Socialdemokraternas försvarstalesperson Peter Hultqvist.

– Sanningen är att vi ville ha en bättre finansiering under de kommande åren till 2018-2019, säger Hultqvist till Ekots reporter Erik Ridderstolpe.

Regeringens förslag om 1,1 miljarder kronor mer till förband och materiel till 2018 räcker inte, menar Socialdemokraterna, som vill gå upp till 2 miljarder. Socialdemokraternas förslag skiljer sig alltså 900 miljoner mot regeringspartiernas.

– Vi har lagt en lång rad finansieringsförslag till regeringen, men de har inte accepterat dem och de har inte lagt något motbud när det gäller finansiering som vi tycker är ansvarsfullt och som man kan gå till mötes.

– 900 miljoner högre låg vi, de erbjöd oss 75, det är inte en värdig uppgörelse, säger Hultqvist.