Tomas Ramberg: EU svårt dilemma för V

Utträdeskravet sliter på Vänsterpartiet. Partiet närmar sig den punkt som Miljöpartiet passerade för några år sen, när EU-motståndet förvandlas från tillgång till belastning.

Att utträdeskravet nu beskivs som "långsiktigt" är ett första steg, likaså betoningen på att omförhandla eu-medlemskapet  Nästa steg kan bli att vilja reformera EU i demokratisk och progressiv riktning, det vill säga i praktiken acceptera medlemskapet.

Vänsterpartiets eu-motstånd växte ur den breda vänstersinnade folkrörelse mot eu som frodades i början av 90-talet. Den är borta nu och idag är eu-motstånd oftare förknippat med Sveriges och Europas främlingsfientliga ytterhöger. Partier som ser EU som ett hot mot gränser och nationer.

Vänsterpartister ser inte politik som en fråga nationer, utan om klass, om feminism och om höger och vänster. När mer eller mindre främlingsfientliga krafter växer i europa är vänsterpartisters instinkt att bekämpa dem på alla nivåer. Att stå på "rätt" sida i den europeiska kampen snarare än att ta strid för ett alltmera abstrakt eu-motstånd.

Inte nog med att partiet buntas ihop med sina värsta fiender. De får dessutom sina vänner emot sig. I EU-parlamentets omröstningar hamnar utträdeskravet ofta i konflikt med partiets progressiva och radikala ambitioner. När vänsterpartister tvingas avstå från att rösta för förslag som man i själva verket stödjer, därför att de skulle riskera att stärka EU, får man kritik från organisationer och grupper som partiet säger sig företräda. Det sliter i längden.

Till nästa eu-val talar därför mycket för att partiet förpassar utträdeskravet till de finstilta utopiernas värld. Men det sitter hårt inne, inte minst för att partiledaren Jonas Sjöstedt är en av den svenska nej-rörelsens historiska hjältar och själv starkt övertygad eu-kritiker.