Skolor riskerar stängning

Flera skolor i länet riskerar att läggas ner. Bakgrunden är de allt mindre barnkullarna på låg- och mellanstadienivå.
I Sala och Norberg är också en hårt pressad ekonomi något som tvingat politikerna att fundera på de minsta skolornas framtid. I Heby lanseras en idé om att låta bygderåd eller föräldrasammanslutningar bilda kollektiv och ta över skolan på sin ort för att hindra en nedläggning. De flesta skolförvaltningar räknar på barnkullarnas storlek idag, och om något eller några år. Genomgående är att de minskar på låg- och mellanstadiet, medan trängseln i klassrummen på högstadiet och snart också gymnasiet är oroväckande I Sala är det lätt att se situationen i verkligheten. Där är tätortens skolor fyllda till mer än sista skolbänk, medan det börjar tunna ut ordentligt i landsbygdsskolorna. Kumla skola liksom Salbo, Kilbo och Heden är skolor vars framtid är osäker. Beslutet om nedläggning kommer inom några år, och bara de som kan visa en tillväxt klarar sig.