Byggstart i sommar för Förbifart Stockholm

1:12 min

Redan i sommar börjar bygget av Förbifart Stockholm, motorvägen som ska leda trafiken väster om Stockholm. Detta efter ett regeringsbeslut.

Regeringen har gett klartecken till byggstarten eftersom de avslår alla överklagandena av den arbetsplan som gäller för motorleden.

Byggstarten gäller bara dom delar av vägen som omfattas av väglagen och som regeringen bestämmer över.

Sedan återstår det bl a för berörda kommuner att anta detaljplaner för Förbifart Stockholm.

Och i höst ska Mark- och miljödomstolen ta ställning vilka villkor som ska ställas på Förbifart Stockholm när det gäller grundvattnet när tunnlarna byggs.

Förbifart Stockholm är en ny sträcknign av E4:an som leder trafiken väster om Stockholm. Motorleden är drygt 21 km, varav drygt 18 km i tunnel.