Nöjesställe kan bli kontor

Ett av Uppsalas mest kända nöjesställen kan komma att omvandlas till kontor. Det är restaurang Sten Sture som är ute till försäljning.
Kvarteret kring Svandammen som förut varit ett livaktigt nöjes- och restaurangkvarter i Uppsala riskerar att allt mer kontoriseras. Redan är restaurangen Slottskällan omgjord till kontorslokaler, och även för Flustrets del diskuterades ett tag en förvandling till kontor eller hotell, men där tycks det nu trots allt bli fortsatt restaurangverksamhet. Nu är alltså turen kommen till Sten Sture, där kan det mycket väl komma att bli kontor när huset nu ska säljas. Nuvarande ägarna Erik Fredmark och Sten Tjäder köpte stället 1993 och skiftade året efter namn på stället till Sten Sture. Och nu vill dom sälja huset, och det finns ingen kulturmärkning som förhindrar att det görs om till kontor. Men än är inget bestämt, vare sig för Flustret eller för Sten Sture