Kneippbyn lämnar föreningen

Ett av öns största turistföretag, Kneippbyn fritidsanläggningar, lämnar turistföreningen. "Turistföreningen har överlevt sig själv, det är dags att bilda ett affärsdrivande bolag istället" säger en av ägarna till Kneippbyn, Pigge Werkelin.