Motion mot sockerhalten

Idag kommer den första patienten till Samariterhemmets sjukhus i Uppsala för att delta i en internationell diabetesstudie.
Deltagarna är personer som har förhöjda sockervärden, men ännu inte har fått diabets. Arvo Hänni, som är avdelningsläkare på Samariterhemmets sjukhus, berättar att studien har två syften. Forskarna vill ta reda på om det går att skjuta upp insjuknandet i diabetes. Dessutom vill man se om man kan minska på antalet hjärt- och kärlsjukdomar i den här gruppen. I studien kommer nya typer av läkemedel att användas. De ska få ner sockerhalten i blodet men också hjälpa hjärtat att lättare pumpa ut syre och näring i kroppen. Mediciner i all ära, men Arvo Hänni har ett ännu bättre medel för att skjuta upp diabetesen. - Grunden är ändå livsstilsfaktorer. Kost och motion. Vi ser också att många människor som lägger om sin kost, börjar motionera och går ned i vikt, förbättrar sina sockernivåer. Tecknen på diabetes kan gå tillbaka.