Rätt fråga

Bara ett parti driver 6 timmars arbetsdag

3:44 min

Artisten Nathalie ”Cleo” Missaoui tycker att vi arbetar för mycket i dagens samhälle.

– Det finns ju forskning som visar att om vi skulle sätta in sex timmars arbetsdag så skulle folket må bättre. Varför gör man inte det? Varför är det bara ett parti i riksdagen som är för det?

Det är Vänsterpartiet som tydligast driver frågan om allmän arbetstidsförkortning till 30 timmars arbetsvecka. De har motionerat i riksdagen om stegvis övergång till 30 istället för 40 timmar som normalarbetstid, alltså motsvarande sex timmars arbetsdag istället för dagens åtta timmar.

Så här skriver Vänsterpartiet i sin valplattform: ”Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning.”

Miljöpartiet vill också ha en kortare normalarbetstid, men föreslår flera alternativ:

– Vi ser 30 timmars arbetsvecka som ett långsiktigt mål, men ett första steg vore att sänka till 35 timmar, säger Ellika Nordström, Miljöpartiets språkrör i Umeå.

– Det skulle bli ganska dyrt att sänka allt på en gång, men vi tycker att effektivitetsökningar ska tas ut mer i kortare arbetstid än i pengar, och därför ser vi det som möjligt att sänka till 35.

– Men det finns många olika sätt att sänka arbetstiden på. Man kan till exempel införa friår, man kan öka möjligheten för småbarnsföräldrar att vara hemma mer under småbarnsåren och man kan ha arbetstidsbanker som gör att man kan jobba mer när det funkar i livet att jobba mer - och jobba mindre när det inte funkar lika bra.

Moderaterna tycker däremot inte att det är någon bra idé att sänka arbetstiden till 30 timmar i veckan. De menar att en generell arbetstidsförkortning försvagar välfärden.

– Hushållen får lägre inkomster, produktionen minskar och resurserna till välfärden minskar, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot från Västerbotten.

– Vid en arbetstidsförkortning skulle det krävas mycket kraftiga skattehöjningar för att undvika svåra problem i de offentligt finansierade välfärdsverksamheterna. Det minskar i sin tur drivkrafterna för arbete och leder till lägre sysselsättning och högre arbetslöshet på lång sikt.

– Livspusslet tror jag inte vi löser med man arbetar färre timmar, utan det måste var och en lösa själv, utifrån att vi stärker upp hela välfärdssektorn med bättre skola, bättre förskola, bättre fritids, bättre omsorg – så hittar vi lösningar att få vårat eget livspussel att gå ihop.

Socialdemokraterna tror inte heller på att införa allmän arbetstidsförkortning, i varje fall inte nu:

– Samhällsekonomiskt ser vi inte att det vore möjligt att införa 6-timmars arbetsdag inom överskådlig tid, säger Katarina Köhler, riksdagsledamot från Västerbotten. Alltfler har i dag ofrivilliga deltidsanställningar. Det gäller främst för kvinnor i arbetslivet men ökar också för männen. Vissa branscher utmärker sig mer än andra.

– Vi menar att man först och främst måste ge dem som vill ha heltid möjlighet till det. Stor andel deltider för kvinnor innebär att man kommer att sitta fast i beroendefällan, det vill säga vara beroende av andra människor eller av samhället för  att klara sitt uppehälle.

I Göteborg har frågan om sex timmars arbetsdag diskuterats mycket i samband med ett förslag från den rödgröna majoriteten i kommunen att införa arbetstidsförkortning för vissa kommunanställda.

Den 9 april sände P1 en debatt mellan Vänsterpartiets och Moderaternas kommunpolitiker.