Lidköping

Gifter bromsar drömmen om Hamnstaden

1:23 min

Prestigeprojektet Hamnstaden i Lidköping kan bli både dyrare - och ta längre tid än beräknat. Det visar de undersökningar som gjorts av marken, som är förorenad av gifter som kan orsaka cancer och nervskador. 

Efter mer än ett sekel som klassisk industrimark är områdena kring hamnen svårt förgiftade. På sina håll kanske så pass att de planer som finns måste ställas in.

– Det är klart att man funderar lite granna. Det kanske blir så att vissa områden inte bebyggs. Krävs det speciella åtgärder får vi titta på det, säger Jonas Sundström som är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

I marken där bostäder, lekparker och badplatser planeras finns tungmetaller, cyanid, ftalater, bly och giftiga kolväteföreningar. Det handlar bland annat om ämnen som kan orsaka nervskador. På markytan 400 gånger så mycket som rekommenderat för att få bygga.

Djupare ner är värdet det dubbla.

– Det finns ett antal farliga ämnen i marken, ja.

Kostnaden för Hamnstaden, med plats för 1500 nya bostäder, i Lidköpings hamnområde har hittills beräknats kosta kring 600 miljoner. Men nu finns en oro för att kostnaderna kan komma att skena. Redan nu kostar utköpen av företag som måste flytta på sig stora pengar.

Samtidigt försöker kommunen lösa problemet med lukt från reningsverket. Nu visar det sig alltså också att föroreningarna i marken är mycket omfattande. Hur det ska finansieras är också det oklart.

– Det får vi titta på. Vi har inte diskuterat det här överhuvudtaget än.

Vad är du mest oroad över - hälsorisk eller utgifter?

– Hälsoriskerna är naturligtvis det som är det viktigaste för allmänheten, säger Jonas Sundström.