Dåligt intresse för omvårdnad

Omvårdnadsprogrammet är fortfarande inte speciellt intressant för ungdomar som söker till gymnasiet.
Det framgår bland annat efter gymnasieansökningarna i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnestaområdet. Därför kan det där bli aktuellt att göra om programmet. Det finns ett stort intresse för utbildningen bland vuxenstuderande, skriver intagningskansliet i området. Ungdomsutbildningen bör i framtiden ses i ett bredare perspektiv, kanske genom en gemensam plattform med barn och fritidsprogrammet, skriver man.