VVS-montör andades in asbest

Flera vvs-montörer som arbetade vid en rivningsplats i Sundsvall andades in asbestfibrer när rör i en byggnad skulle rivas.

Enligt den utredning som vvs-företaget gjort till Arbetsmiljöverket gav asbestsaneraren på platsen felaktiga instruktioner om att asbestresterna "var målarfärg", vilket montörerna ska ha litat på. Företaget efterlyser nu bättre saneringsrutiner.