Fler väljer att förtidsrösta i EU-valet

2:27 min

Fler människor har hittills förtidsröstat i EU-valet, än inför valet 2009. Under de elva dagar som det varit möjligt att förtidsrösta har Valmyndigheten registrerat drygt 351 000 förtidsröster, vilket är en ökning med nästan 21 procent i jämförelse med samma period 2009. Kerstin Liotta är en av dem som redan har röstat.

– Jag tyckte att jag visste vad jag ville och jag ville göra det så att jag inte glömmer att rösta, eller inte tar mig den tiden, för att jag jobbar så mycket, säger Kerstion Liotta.  

Förtidsröstandet ökar i alla val, oavsett om det gäller val till riksdagen eller europaparlamentet. Angelica Hagenstam förtidsröstade igår och hon tror att ökningen kan bero på vår stressiga livsstil.

– Man vet inte om man kommer hinna rösta på valdagen, så det är lättare att göra det när det passar.

Enligt Stefan Dahlberg som är lektor vid Göteborgs universitet och har skrivit böcker om just förtidsröstning, så hänger ökningen ihop med den röstningsreform som genomfördes efter valet 2002. Då tog kommunerna nämligen över ansvaret för förtidsröstandet från posten vilket gjorde det möjligt att förtidsrösta på fler ställen än tidigare.

– Det är inte bara det att antalet ställen ökar utan också typen av lokaler som man kan göra det på, från bibliotek, bensinmackar, shoppingcentras etc. Så ställena finns i dag där människor i allmänhet rör sig.

Stefan Dahlberg säger att det skett en förändring också när det gäller vilka som förtidsröstar. Nu förtidsröstar människor från alla samhällsgrupper, förut var det främst personer med högre utbildning från övre medelklassen som gjorde det.

– Förtidsröstning börjar nog bli ett sätt att rösta helt enkelt. Vallokalsröstningen kanske mer blir till för de traditionella nostalgikerna.

Att fler väljer att förtidsrösta medför enligt Stefan Dahlberg att även valdeltagandet ökar. Men det finns också nackdelar med att bestämma sig tidigt, särskilt då många partier väntar med viktiga utspel för att locka den växande grupp väljare som bestämmer sig sent.

– Vi har ju en valrörelse där man ska informeras inför valet. Om man då kan förtidsrösta tre veckor före valet, riskerar man ju att missa massa information. Så man fattar sitt röstningsbeslut på delvis annan basis än vad vallokalsröstarna gör.

De som ångrar sig efter att ha förtidsröstat kan ändra sitt val, genom att rösta i sin vallokal på valdagen. Och även om det endast är liten grupp som ångerröstar så har de blivit fler. Från att tidigare ha legat konstant på ungefär 1 000 personer, femdubblades antalet ångerröstare i valet 2010.

Christer Svensson har funderat på vilka taktiska fördelar det kan innebära att ångerrösta.

– En röst som inte har passerat fyraprocentsspärren är eventuellt bortkastad. Har man sådana indikationer innan valdagen kan det ju eventuellt påverka om man lägger sin röst på den ena eller andra kandidaten.