Dålig köttmärkning

Det finns stora brister i den svenska märkningen av nötkött. En ny studie visar att dokumentationen inte fungerar som den ska.
EU-kommissionens inspektörer arbetar nu med en rapport om köttmärkningen i Sverige. Ett utkast har skickats över till Livsmedelsverket i Uppsala. Det visar att det i samtliga undersökta fall fanns brister i dokumentationen. Sedan årskiftet ska det gå att spåra varje köttbit bakåt. Man ska kunna ta reda på inte bara vilken gård, utan också vilket djur köttet kommer ifrån. Men enligt EU-kommissionens inspektörer, som nyligen besökte Sverige, fungerar inte märkningen som den ska.