Ny vårdcentral fungerar dåligt

Läkarmottagningen Kungsgatan i Eskilstuna fungerar inte som det var tänkt.
Tre månader efter invigningen av Läkarmottagningen som ersatte Vårdcentralen City, är läkarnas arbetsbörda fortfarande alltför hög. Det medger Primärvårdschefen Gunilla Sundqvist. Tanken är att Läkarmottagningen med inhyrda läkare, ska vara en övergående verksamhet. Men ett tiotal familjeläkare saknas på vårdcentralerna och listningssystemet fungerar inte. Därför är trycket på de fem läkarna på Läkarmottagningen alltför stort. Problemet har förvärrats av att ett par av Läkarstationens rådgivningsjuksköterskor blivit långtidssjukskrivna och av att telefonsystemet inte fungerar som det ska.