FRISTAD

Vandringsled utmed Munkån invigs idag

1:22 min

I över ett år har frivilliga från Fristad och anställda på tekniska kontoret jobbat med att röja och bygga broar utmed Munkån, idag var det invigningsdags.

Utmed Munkån i Fristad har man byggt en vandringsled som sträcker sig mellan folkhögskolan i Fristad och ner till Öresjö. Projektet är ett samarbete mellan olika föreningar i bygden och Borås Stad.

Idag var det invigningsdags och vi pratade med några initiativtagarna; Annika Lilja från Framtid Fristad berättar att det var under ett möte med Framtid Fristad som idén att röja leden kom till.

– Under mötet reser sig Arnold Bark upp, och så säger han "Jag tycker ni ska göra något åt Munkåns dalgång!"

Och så blev det. En arbetsgrupp sattes samman bestående av bl.a. Öresjö fiskevårdsförening, Lion Fristad, Naturskyddsföreningen och villaägarföreningarna. Ledde arbetet gjorde föreningen Framtid Fristad och redan från början fick man stöd av Borås stad. 

Projektet inleddes i januari 2013, och med hjälp av tekniska förvaltningen och ett stort antal frivilliga så kunde området röjas och broar byggas.

Idag samlades fristadborna vid ledens början för att inviga leden. Efter tal, musik och sång var det till sist enhetschefen för stadsdel Norr, Bo Drysén, som klippte bandet.

I sitt tal betonade Bo Drysén vikten av att leden används, för att förhindra vandalisering. Enligt Fristadbor vi pratat med har det redan förekommit viss skadegörelse av leden, stolpar som dragits upp bland annat.

Sune Ström från Lion som också engagerat sig i projektet vill lyfta fram artrikedomen runt munkån. 

– I munkådalen är så fin flora, jättemycket djur. Man uppskattar att det finns 38 fågelarter. Det är snart bara lejon och elefanter som inte finns här! Säger Sune och skrattar.