Miljöpris till varbergsbo

Bernt Gustafsson från Norra Näs i Varberg fick årets Ginstpris på 5 000 kronor från Hallands Naturskyddsförening.
Bernt Gustafsson fick utmärkelsen bland annat för att han lyft fram problemet med giftigt lakvatten från den gamla soptippen invid Getteröns naturreservat. Bernt Gustafsson är också ordförande i Varbergs Våtmarksgrupp som arbetar för att skapa fler våtmarker som kan motverka övergödningen.