Ökat antal narkotikatillslag

Antalet registrerade narkotikabrott har femdubblats i Arvika på tre år.
Förra året registrerades 246 narkotikabrott i Arvika, vilket är ungefär en fjärdedel av länets alla knarkrelaterade brott, skriver Arvika Nyheter. Enligt polischef Rolf Sandberg är ökningen ett resultat av systematiskt polisarbete, snarare än en ökad aktivitet på narkotikaområdet. Att förebygga narkotikabrott är ett prioriterat område och förutom spaning och tillslag, bedriver arvikapolisen omfattande informationsverksamhet för att förhindra nyrekrytering.