Forskare: All alkoholreklam borde förbjudas

1:17 min

De senaste fem åren har alkoholtillverkarna ökat sina reklaminsatser i Sverige med närmare 300 procent. Drygt en miljard kronor läggs på reklam för öl, vin och sprit. Men alkoholens  skadeverkningar är så stora att all alkoholreklam borde förbjudas, skriver två medicinska forskare på DN debatt idag.

– Ju mer reklam det blir desto mer ökar drickandet. Och detta är inte bara ett svenskt fenomen. Man lägger mycket mer pengar på reklamen och alkoholindustrin har ju resurser att lägga på reklam. Dessutom vet vi ju att det är lite besvärligt med annonsintäkter för tidningarna. Då blir det en situation som blir fördelaktig för tidningarna när de får annonsintäkter. Det blir också fördelaktigt för alkoholindustrin, men däremot inte riktigt så bra för folkhälsan, säger Professor Peter Friberg.

Forskarna för fram fyra punkter för att minska alkoholens skadeverkningar. Dels vill de förbjuda alkoholreklam på allmän plats och i alla medier, dels vill de att alkoholskatten höjs rejält.

Samtidigt bör lagstiftningen om privatimport göras tydligare så att den kommersiella förmedlingen av alkohol förbjuds. Slutligen tycker de att medierna måste rapportera om alkoholens skadeverkningar tydligare, till exempel den ökade risken för till exempel bröst- och änd- och tjocktarmscancer.

Enligt de två medcinforskarna är alkohol den näst största enskilda orsaken, efter tobak, till cancer. Ändå är det sambandet förvånansvärt okänt för svenskarna, skriver de.

De hänvisar till World Cancer Report 2014 som visar att alkohol ligger bakom fem procent av all cancer. Även förhållandevis låg alkoholkonsumtion ökar cancerrisken.

– Det är väldigt populärt att säga att alkohol har positiva effekter för hjärtat och blodkärlen, det lyfts fram rätt så ofta. Men det är väldigt sällan medierna beskriver det här med cancerutveckling och sambandet mellan alkohol och cancer, säger Peter Friberg.