Fi har kandidat som inte är valbar

Feministiskt initiativ har en kandidat till EU-parlamentet som inte är valbar. Amany El Gharib, åttonde namn, kan få röster, men kan inte väljas. Orsaken är att hon inte är folkbokförd i något EU-land, utan asylsökande i Norge.

Det kan enligt statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson äventyra väljarnas förtroende för partiet.

– Det här är problematiskt. Att man ber människor i valbåsen kryssa för någon som man vet inte är valbar. Det tycker inte jag är seriöst för då för man ju väljarna bakom ljuset.

Enligt Valmyndigheten får partierna välja fritt vilka de vill ha som kandidater, men när rösterna räknas gallras personer som inte är valbara. Mandatet går då vidare till nästa kandidat.

Enligt FI kan man se valet av Amany El Gharib som kandidat som ett försök att påverka.

– Jag tror inte det här har prövats tidigare. Vad händer om hon kommer in, kommer de lyfta ut henne därifrån? Hur hanterar en demokrati det? Det blir ganska intressant att se, säger Kristin Tran som är ordförande i FI:s valberedning.