Forskare: Selektivt fiske kan förbättras

1:50 min

Dumpning av oönskad fisk ska förbjudas för EU:s fiskare. Men enligt en svensk forskare kan landningsskyldigheten, det vill säga att all fisk som fångas ska föras i land, få oönskade konsekvenser.

Sara Hornborg är forskare på SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Hon har skrivit en avhandling om fiskets miljöpåverkan, där hon använder ett så kallat livscykelperspektiv. Det är ett integrerat perspektiv där miljöpåverkan från produkten studeras genom hela kedjan från hav till bord. Det inkluderar exempelvis även hur mycket bränsle båtarna använder.

Hon säger att landningsskyldigheten är positiv, men att man också måste tänka på hur fisket ska utformas. Ett vanligt sätt att slippa oönskad fisk är nämligen att använda selektiva trålar, till exempel sådana som har galler framför trålöppningen för att bara vissa arter eller storlekar kan komma in i trålen. Enligt Sara Hornborg kan det vara en kortsiktig lösning, som dock kan öka fiskets miljöpåverkan.

– En trål är ganska bränslekrävande och har stor påverkan på botten från början. Gör man den mer selektiv får man mer bränslebehov och bottenpåverkan per kilo landning i slutänden, säger Sara Hornborg.

Hon säger att det kan finnas bättre lösningar än att göra trålen mindre effektiv, lösningar som samtidigt skyddar känsliga arter.

– Sedan finns det ju andra redskap som är mer selektiva i grunden, som en bur till exempel. Då kan man ju fundera på att använda andra redskap. Eller använda andra typer av selektion, som säsongsstängningar eller områdesstängningar i stället.

EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP), som varit med om att arbeta fram landningsskyldigheten, håller med om att bottentrålningen är problematisk. Men hon tycker inte att det är realistiskt på kort sikt att helt gå över till andra redskap.

– Vi har en politisk verklighet där det kanske är en lång väg att gå att förbjuda bottentrålning. Första steget är definitivt att göra trålarna mer selektiva, säger Isabella Lövin.

Referens: Sara Hornborg, "Broadening the perspective on seafood production: Life cycle thinking and fisheries management". Akademisk avhandling för filosofie doktor i Naturvetenskap med inriktning biologi vid Göteborgs Universitet.