Läkarutbildning i Kalmar - samarbete med Linköping

2:30 min

Nu är det klart att Kalmar kommer att få en decentraliserad läkarutbildning i samarbete med Linköpings universitet, som har examensrätt för läkare. En del läkarstudenter ska läsa de fem sista terminerna i Kalmar.

Det nya samarbetet presenterades på tisdagen.

– Det här är ett historiskt besked, sa Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län när han öppnade presskonferensen.

Fullt utbyggd år 2020 kommer utbildningen i Kalmar årligen att ha 100 studenter och två eller tre professorer eller lektorer på plats i Kalmar. Eftersom det är de sista fem terminerna på läkarutbildningen det handlar om blir det 20 studenter per årskull. De första som kommer är de som antas till läkarutbildningen våren 2015.

I flera år har läkare, tjänstemän och politiker från Kalmar arbetat för en lösning för att det skulle bli möjligt att läsa åtminstone delar av läkarutbildningen i Kalmar.

Diskussioner inleddes med Lunds Universitet och i februari 2012 skrevs en avsiktsförklaring mellan landstinget i Kalmar län, Region Skåne, Lunds Universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Det handlade om ett stegvis utbyggt samarbete. Men allt byggde dock på att det kom beslut om fler utbildningsplatser till Lunds universitet. Eftersom regeringens budget hösten 2012 inte innehöll några sådana löften så tappade läkarutbildningsprojektet fart.

Arbetet med att få drömmen i uppfyllelse har dock fortgått och i dag presenterades ett nytt avtal kring en decentraliserad läkarutbildning på en presskonferens vid länssjukhuset i Kalmar. Parterna är Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Östergötland, Linneuniversitetet och Linköpings universitet.

Linköping har nämligen, till skillnad från Lund, fått besked om ytterligare 20 utbildningsplatser varje termin.

– Det här har vuxit fram i samband med att Linköping fick fler platser, säger Alf Jönsson, landstingsdirektör, och tillägger att diskussionerna intensifierats efter nyår.

Den här gången är det heller ingen avsiktsförklaring utan ett verkligt avtal. Samtidigt presenterades idag ett samarbete med Jönköpings läns landsting då 30 studenter i varje årskull kommer göra sina sista fem terminer på sjukhus där. Ytterligare en del studenter kommer avsluta sin utbildning i Norrköping.

– Ska vi klara av den här stora ökning så är det viktigt att se till att vi håller kvalité genom hela utbildningen, säger rektorn vid Linköpings Universitet Helen Dannetun.

Landstinget i Kalmar län lägger 25 till 30 miljoner kronor varje år när utbildningen är fullt utbyggd och det hela ska förankras i landstingsstyrelsen och sedan landstingsfullmäktige innan sommaren. Avtalet gäller tills vidare och innebär också att forskningen kan få sig ett lyfte på det bägge orterna.

– Det här samarbetet innebär något nytt, vi har flera utbildningar med en stark koppling till Linköping, så vi förstärker dom och dom förstärker oss, säger Ian Nichols, dekan vid Linneuniversitetet, som bland annat ansvarar för utbildningarna till biomedicinska analytiker här.