Blåbetong ger barn cancer

Hus byggda av blåbetong ökar risken för barn att drabbas av leukemi. Det visar en studie gjord av läkare vid universitetssjukhusen i Linköping och Örebro, tillsammans med geologen Gustav Åkerblom vid Statens strålskyddsinstitut.
Forskarna har jämfört 300 barn som insjuknat i leukemi sedan början av 80-talet med ungefär 1500 friska barn. Resultatet visar att barn som vuxit upp i blåbetonghus löper 40% större risk att få leukemi. Det är Sveriges Televisions Rapport som tagit del av studien och resultatet inte är ännu inte statiskt säkerställt. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och består av alunskiffer, en bergart med hög svavelhalt. Omkring 800 000 svenskar beräknas bo i blåbetonghus i dag. Ungefär 70 barn drabbas av leukemi varje år.