1979: "Det handlar om att kunna uttrycka sig"

29 min

Hör keramikern Hertha Hillfon berätta om sitt konstnärskap i programmet Konstnärsporträtt från 1979.