Inget avtal för tryckerier

Ännu har inget nytt avtal förhandlats fram för de cirka 20 000 anställda inom tryckeri- och förpackningsbranschen.
En konflikt är nu nära och svar på ett så kallat mellanbud ska ges senast klockan 14 i dag. Säger parterna nej ska medlarna lämna ett slutbud, som parterna ska svara på senast klockan 11 i morgon. Fackets tvist med arbetsgivarsidan, Grafiska företagens förbund, gäller främst arbetstiderna och ersättningen för obekväm arbetstid. Om budet inte accepteras lägger sammanlagt omkring 600 anställda ned arbetet i ett dygn med start klockan 14 i morgon. Berörda orter är Norrköping, Värnamo, Jönköping och Brännögård.