Klart för Lejlas operation

Om knappt två veckor ska Lejla opereras för sin missbildning.
Den sex-åriga bosniska flickan Lejlas långa väntan på operation ser nu ut att vara över. Efter omfattande undersökningar har läkarna fastställt ett datum för operationen och redan om knappt två veckor - den 26 april - ska Lejla opereras för sin missbildning. Det är dock fortfarande oklart om det räcker med en operation eller om flickan måste genomgå flera stycken. Det är också idag en öppen fråga om flickans föräldrar kan närvara vid operationen, eftersom familjen lever under avvisningshot och utlänningsnämnden bara gett en veckas inhibition. Familjens advokat har begärt om förlängning och Utlänningsnämnden väntas ge besked nu i veckan.