Sensationella gravitationsvågor ifrågasätts

1:59 min

Den 17 mars i år slog amerikanska forskare världen med häpnad när de berättade att de hittat så kallade gravitationsvågor från Big Bang. Men nu växer kritiken mot resultaten.

Nyheten om de upptäckta gravitationsvågorna som sades komma från universums födelseögonblick, Big Bang, fick stort genomslag.

Att det nu kommer kritik är inte oväntat enligt Edvard Mörtsell, lektor i fysik vid Stockholms universitet.

– Jag tror inte att någon är jätteöverraskad. Jag tror att de flesta har haft inställningen att det här är ett potentiellt jätteintressant resultat, men att vi får vänta och se, säger han.

När stora föremål som till exempel stjärnor rör sig skickas gravitationsvågor ut i rymden. Att upptäcka gravitationsvågor som finns kvar från Big Bang skulle kunna förklara mycket av vad som hände när universum bildades. Det var anledningen till att världens fysiker blev så engagerade när det verkade som en forskargrupp hade upptäckt dem.

Men enligt Edvard Mörtsell har svagheterna i mätningarna varit väl kända. Bland annat bygger resultaten på att man bara utgått från en liten del av himlen, och bara mätt strålning i en enda våglängd. Det gör det möjligt att upptäcka väldigt svaga signaler, men det går inte helt säkert att säga varifrån signalerna kommer.

Det är just en annan förklaring till signalerna som nu har lyfts fram som en kritik mot resultaten. En fysiker har gjort om en av de sex analyser som forskarna gjorde, men kom fram till slutsatsen att mycket av det som såg ut som gravitationsvågor istället skulle kunna komma från damm i vår egen galax.

För att lösa problemet väntar hela den vetenskapliga världen nu på resultat från Planck-satelliten, som har undersökt en större del av himlen och fler våglängder. Resultaten kommer i höst och kan alltså antingen bekräfta - eller dementera - de tidigare mätningarna. 

– Jag tror nog ändå att vi får ha lite tålamod, och om vi nu måste vänta i ett halvår är det kanske inte nån större fara ur ett kosmologiskt perspektiv, säger Edvard Mörtsell vid Stockholms universitet.