Handikappade stängs ute

Brister i tillgängligheten till många av Postens nya serviceställen oroar funktionshindrade.
Genom att lägga ut en del av paket- brev- och kassaärenden på bensinstationer och livsmedelsbutiker ska Posten skall spara 250 miljoner kronor. För den som är handikappad kan detta ställa till problem. Det som posten valt att kalla serviceställen kan vara svåra att ta sig in till för den som är handikappad. Posten har heller ännu inte informerat Gävle kommuns handikappsenhet om vilka butiker och besninmackar som skall bli serviceställen.