Tioåringar överviktiga

Tre av hundra tioåringar är så feta att deras hälsa hotas. Var femte är överviktig. Det visar preliminära resultat från en ny studie av över 6 000 fjärdeklassare i Västsverige, bland annat i Borås
Alla fjärdeklassare i Göteborg, Borås och Lerum ingår i undersökningen. Den genomfördes förra läsåret för att reda på hur stort problemet med övervikt och fetma är bland svenska barn. De första preliminära beräkningarna visar att drygt 18 procent var överviktiga. En tidigare undersökning bland mönstrande 18-åringar visade på motsvarande siffror. Enligt överläkaren Staffan Mårild betyder det att svenska tioåringar redan har 18-åringarnas överviktsproblematik. Siffrorna är jämförbara med amerikanska undersökningar. I studien hittade man drygt 200 barn som klassas som feta. Barnen riskerar att bland annat utveckla åldersdiabetes, högt blodtryck och smärta i lederna. Det finns ett samband mellan föräldrarnas vikt och barnens. I undersökningen fick mammorna själva anmäla sin vikt. 28 procent av barnen till mammor med övervikt var själva överviktiga mot 14 procent bland barn till mammor med normal vikt.