SJ tappar resenärer

Det blir allt färre som väljer att resa med X 2000 från Jönköping till Stockholm.
Under de bästa dagarna måndag - onsdag är endast omkring hälften av platserna sålda, under veckoslutet är resandet ännu lägre, då utnyttjas endast var tredje plats. Martin Johansson, områdesansvarig för Jönköping säger till Nyheterna att SJ ska genomföra en bred kampanj för att öka resandeunderlaget.