Han är ny ordförande för Sveriges muslimska råd

10 min

Elvir Gigovic har valts till ny ordförande för Sveriges muslimska råd.

I tonåren kom Elvir Gigovic som flykting till Sverige från krigets Bosnien. Vägen in i samhället gick via föreningslivet, som hjälpte honom att ta till sig det nya landet på sina egna villkor. De ideella uppdragen har sedan avlöst varandra och nu blir han ordförande för Sveriges muslimska råd, SMR, en paraplyorgansiation för de största muslimska riksförbunden i Sverige.

Hur ska han använda sin nya plattform, vad ser han för framtid för SMR och hur kan han använda sin kunskap om diskriminering och mänskliga rättigheter för att stödja det muslimska civilsamhället?

Människor och tros Tithi Hahn möter Elvir Gigovic i ett samtal om vägen fram till det nya uppdraget, diskrimineringen mot muslimer och kritiken om att muslimska företrädare tar på sig rollen som representant för alla landets muslimer.