Svinkoppor kommer med värmen

Med våren och värmen kommer svinkopporna, en infektion som är mycket smittsam. Sjukdomen ger sår som är svårläkta, främst i ansiktet, men de kan också spridas till hela kroppen.
Under de senaste dagarna har många barn på vissa daghem i Kalmar fått svinkoppor och Anneli Arvidsson, som är distrikssköterska i Kalmar, ger rådet att man besöker en vårdcentral om man misstänker smitta, Såren behandlas genom att man tvättar och smörjer på en salva, och det är viktigt att man är noga med hygienen så att smittspridningen stoppas. I bland krävs behandling med antibiotika.