EU-VALET

Brysselrapport om miljön

2:52 min

EU-parlamentet har fått allt större makt över beslut som rör Europas miljö. Bara i år har parlamentet röstat om koldioxidutsläpp från bilar, handel med utsläppsrätter och märkning av nanomaterial i livsmedel, för att nämna bara några saker.

I Sverige tycker 41 procent av väljarna att just miljö och klimat är EU:s viktigaste framtidsfrågor, enligt en SIFO-undersökning som nyhetssajten Europaportalen presenterade i slutet av april.

Men det finns olika syn på hur EU ska utforma den här politiken. Skillnaderna kan vara stora mellan olika folkvalda från olika partigrupper och från olika delar av Europa. Detta visade inte minst parlamentsdebatten i februari om EU:s framtida klimat- och energimål.

Åsikterna om klimatpolitiken går isär inom EU:s parlament. Samma sak gäller medlemsstaterna i ministerrådet, som har halva makten över EU:s lagstiftning. Några länder, som kolberoende Polen, sätter gärna klackarna i marken när det gäller höjda klimatambitioner. Ukrainakrisen och den ekonomiska krisen gör att frågan om säker tillgång till billig energi just nu väger tyngre än klimatfrågan för miljontals européer.

EU-valet ger nu dig som lyssnar möjlighet att vara med och påverka Europas miljö, klimat och energipolitik. Totalt är vi nästan 400 miljoner personer som har rätt att styra, genom våra röster i valet.