Vårdchef i Skara får 100 000 för sitt arbete med demenssjuka

Kristina Nilsson Lindström som är chef inom demensvården i Skara kommun har fått ett stipendie på 100 000 kronor för sitt arbete. 

Den ideella föreningen Gott ledarskap har i år inrättat ett nytt stipendie som är avsett till personer med personalansvar och daglig kontakt med personer som bor i demensboenden.

Den första stipendiaten är enhetschef Kristina Nilsson Lindström i Skara kommun. Hon arbetar som demensansvarig och chef för dagvård, dagverksamhet, demensteam och korttidsvård.

Hon är bra på att se den enskildes behov och är en nytänkare, säger Kjell Gustavsson, äldreomsorgschef i Skara kommun.