EU-VALET

Miljöfrågorna viktigast inför EU-valet

3:11 min

Flera olika opinionsundersökningar den senaste tiden har visat att miljön och klimatet är den fråga svenskar tycker är allra viktigast i det kommande EU-valet. I den senaste SOM-rapporten från Göteborgs universitet där man ställer frågan vad som oroar svenskar allra mest låg tre miljöfrågor högst på listan. Miljöförstöring, försämrad havsmiljö och förändringar i jordens klimat låg före sådant som organiserad brottslighet, ökad främlingsfientlighet och stor arbetslöshet.

Så brukar det se ut i den här undersökningen som gjorts sedan 1980-talet. Miljöproblem brukar ligga högt uppe bland orosmolnen även om själva sakfrågorna varierat över tiden. Till för bara fem år sedan var tex förstöringen av ozonlagret något som oroade många, men i takt med att ozonskiktet börjat återhämta sig har den oron nu klingat av och ersatts med oro för hav och klimat.

Men oron för miljön betyderinte automatiskt att många svenskar engagerar sig i miljöfrågor extra mycket och röstar efter det i EU-valet.

– Nej det finns inte något större sådant samband. En förklaring är att det finns så många andra frågor som man också vill och behöver engagera sig i. Det är en stor skillnad att tycka att det är viktigt med miljö eller till och med oroande med miljöförstöring till att faktiskt handla också som att välja att cykla istället för att köra bil, säger Sverker Jagers som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet.

Vi är ganska konservativa som människor, enligt Sverker Jagers, och tenderar att hellre behålla det vi har än att försöka förändra vår tillvaro om det kan påverka vår bekvämlighet och vår möjlighet att disponera vår tid tex, även om vi vet att det finns möjligheter att vissa förändringar kan göra tillvaron litet bättre. Man vet vad man har, men inte vad man får liksom.

Kan man se någon skillnad mellan vilka grupper som oroar sig mest för miljön?

– Miljöpartiets, Vänsterpartiets och delvis Centerns väljare är mer oroliga i allmänhet för miljön. Om man är mer till vänster så är man generellt mer beredd på att satsa på ett miljövänligt samhälle och mer orolig för miljöförstöring jämfört med dem som är klart till höger, fortsätter Sverker Jagers.

Så betyder det att de som är mer till höger på skalan, de är inte oroliga för miljöproblem?

– Nej det betyder det inte, men de är inte lika oroliga, avslutar Sverker Jagers, professor i statsvetenskap om den senaste SOM-rapporten.