Transportsektorn stora klimatboven i Värmland

1:32 min

Värmlands stora klimatbov är transportsektorn. För att diskutera hur klimatmålen ska kunna uppnås i Värmland, hölls under torsdagen en klimatdag i Karlstad. Energiminister Anna-Karin Hatt (C) var en av deltagarna av klimatdagen.

– För Värmland liksom för Sverige som helhet så är den största utmaningen framöver att ställa om till hållbara transporter, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C)


Klimatdagen som hölls i Karlstad, var ett initiativ från länsstyrelsen och Region Värmland. Diskussionen under dagen var hur länet ska nå målet med ett klimatneutralt Värmland till år 2030.

Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser minskat med cirka 25 procent i Värmland. Det mesta av minskningen har skett sedan 2005.

– Det är till stor del att man har ersatt olja för uppvärmning av bostäder, men kanske främst att de stora industrierna har gjort väldigt stora åtgärder för att minska sin oljeanvändning, säger Jörgen Persson som jobbar som klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Värmland.


Värmlands stora klimatboven nu är fordonsflottan. Sverige ska vara helt kvitt sitt fossilbränsleberoende år 2030. Men Värmland har längre kvar till det målet än de flesta andra län i Sverige.

I Värmland finns det 539 bilar per 1000 invånare vilket är mer än genomsnittet i landet. Men försäljningen av nya miljöbilar ligger lägre än i genomsnittet i Sverige. Laddhybrider, etanolbilar och framför allt elbilar är helt enkelt mindre populära bland värmlänningar jämfört med övriga landet.


– Vi har ju en supermiljöbilspremie idag. Det vi tittar på nu är ju att förstärka den och då vill vi få på plats en modell som man kallar för "Bonus malus" där man får en hög premie om man köper en bra miljöbil, men å andra sidan så lägger vi en avgift på de nya bilar som är sämst för miljön, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C).