Rostaskolan ska ge garanti

Rostaskolan i Örebro blir den första skolan i länet som provar att införa kvalitetsgarantier. Föräldrarna på Rostaskolan ska nu bilda en arbetsgrupp tillsammans med skolledning och politiker i Vasa kommundel för att ta fram vilka löften skolan ska ge. Ett liknande system har, av samma kommundel, prövats i äldreomsorgen.