Expert går emot regeringen om förnybar energi

1:03 min

I debatten om EU:s klimatpolitik har regeringen sagt nej till bindande mål för förnybar energi, av oro för att det kan leda till att svenska kärnkraftverk måste stängas. Men Energimyndigheten, som har granskat underlagen från EU-kommissionen, hävdar att det är en felaktig slutsats.

– Det är inte vår analys, utan vår analys är att den existerande kärnkraften inte kommer att påverkas av mål för förnybar energianvändning. Det enda som kunde påverkas är nybyggnad av kärnkraft i så fall, säger Tobias Persson är enhetschef på Energimyndigheten.

EU har ännu inte enats om sin klimatpolitik mellan 2020 och 2030, något som blir viktigt för ett globalt klimatavtal som väntas i slutet av nästa år.

Tre klimatmål diskuteras i EU, ett mål för att sänka växthusgasutsläppen, ett för mer förnybar energi och ett mål för effektivare energianvändning. Sverige stöder utsläppsmålet, och ett EU-gemensamt krav på mer förnybar energi.

Regeringen vill inte att EU beslutar om bindande krav på förnybar energi på nationell nivå för att Sverige då kan få ett högt beting som påverkar kärnkraftens framtid.

– Siffrorna som kommer ut till Sverige kommer ligga på 70 - 80, kanske nära 100 procents nivå. Det innebär i realiteten, att det Miljöpartiet vill att vi ska ställa oss bakom, kommer att kräva en avveckling av svensk kärnkraft, sade Fredrik Reinfeldt i riksdagsdebatten den 7 maj.

Men enligt Energimyndigheten, som har granskat EU-kommissionens underlag, så avgörs kärnkraftens framtid av andra faktorer än ambitiösa mål för förnybar energi.

Det är inte av de här orsakerna man skulle begränsa den existerande kärnkraften, i så fall är det annan svensk lagstiftning eller andra saker, som säkerhetskrav som gör att det inte skulle bli lönsamt driva gamla kärnkraftsreaktorer längre i Sverige, säger Tobias Persson.

Men varför tror du det här över huvud taget har kommit upp i debatten?

– Delvis tror jag det är ett missförstånd, där man blandar ihop nyproduktion; ny kärnkraft kontra hur påverkas den gamla. Ökar vi den förnybara elproduktionen med ett tufft mål, så kommer det påverka investeringsviljan i ny kärnkraft. Hur stark den påverkan är är väldigt svårt att säga. Det är lika svårt att säga vad kommer ny kärnkraft att kosta.