Stipendium till skultunabo

Gert Ericsson från Skultuna får Studiefrämjandet Mälardalens miljöstipendium 2002.
Gert Ericsson har restaurerat ett våtmarksområde utanför Skultuna, och anlagt en naturstig för att göra området tillgängligt. Området har blivit ett utflyktsmål för förskolor, skolor, fågelskådare och barnfamiljer. Stipendiet är på 15.000 kronor.