Färre fall av liggsår

Under 2001 inrapporterades att 100 äldre på Norrköpings vårdboenden drabbats av liggsår, vilket kan jämföras med 135 fall under året före.
Britt Nilsson, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Norrköping, tror att anledningen till minskningen är att ålderdomshemmen nu har förstått vikten av att förhindra liggsår hos äldre. Förutom att antalet som drabbats av trycksår blivit färre under förra året, så var det samtidigt fler vårdhem i Norrköping som redovisade sina uppgifter. Men trots att siffrorna var bättre för 2001, så var det endast varannat vårdhem som lämnade in skriftliga rapporter under året om liggsår förekommit eller inte.