Skolor får inte stoppa nazistiska partier

14 min

Svenska skolor måste ge nazistiska partier samma möjligheter att föra fram sina åsikter som andra partier. Det har bland annat Skolverket och nu senast justitiekanslern, Anna Skarhed, slagit fast. Men många sätter sig emot tolkningen, i Kalmar uppmanar till och med Barn- och ungdomsnämnden kommunens rektorer att inte släppa in partier som Svenskarnas Parti.

I Studio Etts 17-timme: intervju med justitiekansler Anna Skarhed och efterföljande diskussion med Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan (S) och Kristdemokraternas dito Annika Eclund (KD)