Växjö

Unga startar eget bemanningsföretag

1:38 min

Ett bemanningsföretag av unga - för unga. Det är tanken med den nystartade föreningen "Växjö ung kompetens" som ska hjälpa unga arbetslösa. 

– Arbetslösa ungdomar som är i utanförskap kommer att få en chans att komma i kontakt med företag. Genom att sammanföra dem tillfredsställer vi ett behov hos uppdragsgivaren samtidigt som vi sysselsätter de arbetslösa, berättar David Andersson som sitter i föreningens styrelse.

Så långt ska Växjö ung kompetens fungera som ett vanligt bemanningsföretag. Men det finns en avgörande skillnad.

– Vi har inget intresse av att tjäna några stora pengar. Pengarna kommer att läggas inom företaget för att hålla det flytande och resten går till ungdomarna. Vi går inte efter vinst utan efter samhällsnytta, säger David Andersson.

Föreningen drivs med hjälp av bland annat Linnéuniversitetet och riktar sig till unga arbetslösa mellan 15 och 30 år. Exakt vilken typ av jobb som ska förmedlas är inte spikat, men tanken är att det ska finnas enkla uppgifter och mindre projekt som även den utan utbildning eller arbetslivserfarenhet kan utföra.

– Det skulle bli avlastning för företagen. Saker som kanske inte är tillräckligt lönsamma för andra bemanningsföretag men som vi gärna tar emot, säger Pierre Bignola som är projektledare för Växjö ung kompetens.

En annan saker han tycker är viktig är att de som ingår i projektet - och de som arbetar i föreningen - är unga som hamnar i arbete.

– Vi vill att alla som ska jobba på företaget ska vara ungdomar. Av ungdomar, för ungdomar, med ungdomar. Vi hjälps åt helt enkelt.