Tibrobo överklagar sjukresor

Fyra privatpersoner i Västra Götaland, bland dem en tibrobo, överklagar beslutet i regionfullmäktige om högre avgifter för sjukresor.
Det var vid regionfullmäktiges sammanträde i början av mars, som det beslutades att den så kallade egenavgiften skulle höjas. Egenavgiften är den del av reskostnaden, som patienten själv får betala när han eller hon åker till sjukhuset eller vårdcentralen. De som nu överklagat beslutet till Länsrätten, anser att det strider mot kommunallagen. Kommunerna i regionen har inte samma bestämmelser, när det exempelvis gäller rätten till färdtjänst. Det skriver Skaraborgs Allehanda i dag.