Kvällsöppet på Vårdcentralen

Från och med idag kommer det att finnas kvällsöppna vårdcentraler i Umeå. Det är en del i ett försök av Umeå sjukvård att göra primärvården mer tillgänglig. Försöket kommer att pågå i två månader, dvs fram till den 15 juni.
Förutom kvällsöppna vårdcentraler kommer bl.a distriktsläkarnas jourtid att avvecklas och akutpatienter ska få en preliminär väntetid direkt vid ankomsten. Kvällsmottagning kommer att införas på 3 vårdcentraler, 1-4 dagar i veckan, mellan klockan 17.00-19.00