Larmtelefoner fungerar inte

Ett år efter det att den nya larmtelefonen, som utsatta kvinnor kan låna av polisen, kommit ut, fungerar den dåligt. Det är det så kallade GPS-systemet som inte finns, trots att det var det som var meningen.
Med GPS-systemet kan polisen se var kvinnan är då hon larmar och snabbt kunna hjälpa henne. Varje år söker ungefär 130 nya kvinnor kontakt med Kvinnojournen i Umeå. De söker av rädsla för sina män. Det finns 15 larmtelefoner att låna i Umeå och totalt 35 telefoner i länet.