Spillra av vindkraftkoncern kvar

1:56 min

Om en månad prövar tingsrätten i Varberg en ansökan om ackordsuppgörelse för vindkraftkoncernen Triventus i Falkenberg. Företagsrekonstruktören Mats Emthen föreslår ett 25-procentigt ackord.

Triventus - som startade sin verksamhet i Vessigebro - växte kraftigt under början av 2000-talet. Som mest var det drygt 130 anställda och fem dotterbolag. Det var många vindkraftprojekt, men också biogasprojekt på gång. Men lånen som krävdes för satsningarna blev för tunga när botten gick ur vindkraftpriserna:

– De sämre tiderna för vindkraften har varit väldigt avgörande. När man ska tillverka ett vindkraftverk idag får man bara igen 70 - 80 procent av vad det kostar, säger Mats Ehmten, företagsrekonstruktpr vid advokatfirman Carler.

I höstas begärde Triventus den rekonstruktion  som summerar moderbolagets skuld till 125 miljoner kronor.

Mats Emthen föreslår ett 25-procentigt ackord, alltså att tre fjärdedelar av skulden stryks - det vill säga nära 95 miljoner kronor. Triventus fortfarande lönsamma serviceföretag, med cirka 35 anställda har sålts till Danmark, biogasdelen står inför en försäljning och Triventus konsultsida avvecklas.

– När vi började rekonstruktionen var det ett 70-tal anställda, när vi går ur den blir det 10-15 personer kvar, antingen som anställda eller som konsulter.

Hade detta kunna undvikas? Mats Ehmtén har vad som kan tolkas som kritik mot de största ägarna till Triventus; statliga Industrifonden och Sustainable Technologies Fund:

– Det hade varit bra om de aktörer som är inne också hade tittat på det långsiktigt så man hade kunnat parera de svackor som alltid kommer.