Sverige kritiseras för brister i arbetet mot människohandel

1:41 min

Europarådet riktar kritik mot Sverige för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel, där människor tvingas att arbeta eller begå brott mot sin vilja.

David Dolidze är administratör på Europarådets expertgrupp mot människohandel, som presenterar sin rapport i dag.

– Det fanns ingen nationell handlingsplan för att genomgripande bekämpa människohandel, säger han.

Expertgruppen kritiserar Sverige för att man saknat en handlingsplan för att bekämpa alla former av människohandel, till exempel inom bärbranschen där fattiga bulgarer lurats till Sverige för att arbeta under slavlika förhållanden.

Sverige kritiseras också för att så få fall av människohandel har lett till fällande domar och för att man utvisat personer som kan ha utsatts för brottsligheten och som därför borde erbjudits stöd och skydd.

Europarådets expertgrupp mot människohandel föreslår att personal inom rättsväsende och andra myndigheter utbildas för att bättre kunna upptäcka brotten.

Sveriges nationella samordnare mot människohandel, Patrik Cederlöf, säger att det ofta är svårt att hitta offren.

– Största hindret i dag handlar om att de personer som hamnar i den här situationen kommer från så utsatta situationer i sitt ursprungsland att de ser det här som en möjlighet att försörja sig och ser sig inte själva som ett brottsoffer.

I rapporten från Europarådets expertgrupp som presenteras i dag får Sverige också beröm för sitt arbete mot människohandel i sexuella ändamål.

I fjol utökades det nationella samordningsuppdraget mot människohandel till att innefatta även andra former av exploatering. Patrik Cederlöf leder det arbetet.

– Det vi arbetar med i dag är att applicera de arbetsmetoder och modellerna på andra former av exploatering men det är en större problematik och vi behöver lära oss mer, säger han.

– Vi jobbar dagligen med att se över hur vi ska lyckas bättre och kommer att försöka satsa en hel del med säsongen som kommer här inte minst när det gäller bärbranschen.