Tomas Ramberg: Moderat dubbelångest

Dagens väljarsiffror från SCB spär på den interna våndan inom Moderaterna. Den blott två dagar gamla eftervalsångesten från EU-valet späs på med en förvalsångest inför hösten.

Raset i opinionen fortsätter trots vårens intensiva kampanj för att vända debatten. Eftervalsdebatten började redan igår och partiledningen har tillsatt en analysgrupp för att undersöka genomklappningen i EU-valet.

Men frågan är om Moderaterna vågar vända på alla stenar. Siffrorna dag visar att det inte går att förklara valnederlaget bara med EU-politiken. Man kan knappast lasta Gunnar Hökmark för partiets bredare bekymmer.

Problemet är att en mera omfattande analys inte gärna kan rygga för Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs ansvar. Och det är frågan om partiet orkar med en sån diskussion före höstens val.

De taktiska bedömningar som slagit fel det senaste har gjorts av Borg och Reinfeldt. Det var deras idé att först ägna hösten åt en kampanj för att sänka skatter för att sen slå om tvärt och ägna våren åt en kampanj för att inte sänka skatter.

Försöket att återta initiativet genom talet om att alla förslag nu måste betalas "krona-för-krona" bär deras signum. Borg föreslog lägre studiebidrag men några dagar senare stod Reinfeldt i SVT och tog tillbaka förslaget.

Det är Borg och Reinfeldt som länge hållit tillbaka försvarsutgifterna för att efter Ukraina istället tvingas avisera ökade satsningar.

Det går inte att veta om en annan politik hade varit mera framgångsrik. Och både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt åtnjuter ett mycket starkt förtroende inom Moderaterna. Det troliga är därför att frågor som dessa får vänta till efter ett eventuellt valnederlag.

Men landets demoraliserade Moderater behöver mera än en analysgrupp. De vill höra att partiledningen har en plan.

Rimligen vet vi snart hur den planen ser ut.