Majoritet i undersökning positiva till Västsvenska paketet

1:24 min

En majoritet av dom som bor i P4 Göteborgs sändningsområde är positivt inställda till Västsvenska paketet. Det visar en en ny undersökning vi genomfört tillsammans med Novus som besvarats av drygt 500 personer.

Hur ställer du dig till Västsvenska paketet? Kommentera!

Mer än hälften - 56 procent - av de tillfrågade i vår undersökning menar att det västsvenska paketet är bra, eller iallafall att de positiva sidorna överväger trots trängselskatten.

Medan endast 31 procent tycker att de negativa delarna överväger - eller tycker att paketet i sig är dåligt. En dryg tiondel av de tillfrågade vet inte.

Det västsvenska paketet som innehåller bland annat järnvägs- och vägtunnlar och en ny Göta Älvbro finansieras bland annat av den i Göteborg omdiskuterade trängselskatten. Till höstens val ska göteborgarna rösta om dess vara eller icke.

Den positiva inställningen glädjer många politiska partier i Göteborg, exempelvis socialdemokraterna och moderaterna som vädrar medvind inför höstens folkomröstning.

Men Vägvalets partiledare Theo Papaioannou vill inte dra en sådan slutsats av undersökningen.

– Jag skulle vilja att frågorna skulle vara med uppdelade i er undersökning, säger han.

Du oroar dig inte för de här siffrorna med andra ord?

– Jag gör inte det faktiskt, jag tror det kommer utkristallisera sig i folkomrösningen där folk tar ställning till vägtullar, avslutar han.

56 procent är alltså positiva till Västsvenska paketet i P4 Göteborgs undersökning. Liknande fråga har även Trafikverket ställt till invånare i Västsverige, deras undersökning ger en liknande bild där 2/3-delar av de tillfrågade är positiva eller neutrala till det västsvenska paketet.


Så här ställdes frågan i undersökningen:

Sex partier i Göteborgs kommunledning har i en blocköverskridande kompromiss beslutat skriva på ett avtal med staten och berörda regioner om satsningar för 34 miljarder kronor på järnvägs- och vägtunnlar (västlänken), ny Göta älvbro mm. Finansieringen av det s.k västsvenska paketet sker bl.a. med trängselskatt, som kommer att behandlas i en folkomröstning i Göteborgs kommunval i höst.

Fråga: Vad anser du om denna kompromiss/paket?

56% svarade: Paketet är bra/De positiva delarna överväger

31% svarade: De negativa delarna i paketet överväger/Paketet är mycket dåligt

13% svarade: Vet ej